Atbalsta sistēma Latvijas audžu ģimenēm 
ADRA sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu aģentūru

PROJEKTA UZDEVUMI

 • Samazināt atteikšanās no bērna turp-mākās aprūpes audžu ģimenē skaitu;
 • Palielināt jaunizveidoto audžu ģimeņu skaitu attālajos Latvijas reģionos, tuvāk bērnu pastāvīgajai dzīvesvietai;
 • Palielināt bērna atgriešanos bioloģis-kajā ģimenē/dabiskajā vidē sekmīgu gadījumu skaitu;
 • Izveidot ciešu starpinstitucionālo sadarbību pašvaldības iesaistei turpmā- kā atbalsta sniegšanai pēc projekta beigām attālajos Latvijas reģionos.


PROJEKTA AKTIVITĀTES

 • Atbalsta grupu nodarbības vecākiem visos Latvijas reģionos Aglonā, Dagdā, Līvānos, Nīcā, Priekulē, Pāvilostā, Aucē,  Ozolniekos, Liepā un Drustos (pieredzē-jušu audžuģimeņu padoms, pieredzes apmaiņa, audzināšanas prasmju stiprinā-šana);
 • Tikšanās ar bioloģisko ģimeni speciālis-ta klātbūtnē;
 • Patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīves vietā, problēmsituāciju izpēte, atbalsta sniegšana);
 • Profesionālu speciālistu (psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks) konsultācijas krīzes gadījumos;
 • Izglītojoši semināri un starptautiskas konferences.
   

  Pakalpojumus var saņemt individuāli piesakoties pie speciālista, zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem vai sazinoties ar reģionālajiem koordinatoriem.


   
  Projekta vadītāja
  Ārija Martukāne
  mob.tālr. (+371) 26514351
  e-pasts:arija.martukane@gmail.com


  VIDZEME
  Reģionālais koordinators
  Aija Gulbe
  mob.tālr. (+371) 29341032, 
  e-pasts: aija133@inbox.lv

  Psihologs
  Daiga Sliņķe 
  mob.tālr.(+371) 26697192
  Pieņem – Pils iela 21, Alūksne

  Psihologs
  Mārīte Nimroda 
  mob.tālr.(+371) 29173657 
  Pieņem: Lāčplēša iela 2-310,Valmiera

  Sociālā darbiniece
  Gundega Škutāne 
  mob.tālr. (+371) 25900733
  Pieņem: Rīga Elizabetes iela 31-5


  LATGALE
  Reģionālais koordinators 
  Marija Pupiņa  
  mob. tālr.:(+371) 29800932, 
  e-pasts: muna.sata@inbox.lv 

  Psihoterapeits
  Aloīda Jurčenko 
  mob.tālr. (+371) 29147431
  Pieņem: Rīgas iela 2, Daugavpils

  Sociālais darbinieks
  Ija Tretjuka 
  mob.tālr. (+371) 29653532
  Viļānu iela 10, Rēzekne

  Psihologs
  Inita Zarkeviča 
  mob.tālr. (+371) 27040603
  Pieņem:  Viļānu iela 10, Rēzekne


  KURZEME
  Reģionālais koordinators
  Margita Grulle
   Mob.tālr. (+371) 26762245, 
  e-pasts: margita.lagzdina@inbox.lv

  Psihologs
  Ērika Gintere 
  mob.tālr. (+371) 29144299
  Pieņem: Bāriņu iela 15, Liepāja

  Sociālais darbinieks
  Guna Krēgere-Medne 
  mob.tālr. (+371) 29110236
  Pieņem: Fr.Brīvzemnieka 28, 2.stāvs

  Psihoterapeite
  Andžela Grūbe 
  mob.tālr. (+371) 25996275
  Pieņem: Talsu iela 18


  ZEMGALE
  Reģionālais koordinators 
  Kristīne Ozoliņa  
  mob.tālr. (+371) 26171549, 
  e-pasts: caritas2009@inbox.lv
  Adrese: Zemgales ģimeņu atbalsta centrs "Pīlārs" 
  Jelgava, Pasta iela iela 43-107

  Sociālā darbiniece 
   Daiga Cīrule 
  mob.tālr. (+371) 29421246
  Pieņem: Zirgu iela 47a(2.st.)

  Sociālā darbiniece
  Ruta Vertele 
  mob.tālr. (+371) 26482755
  Pieņem: „Muzikanti” Zaļenieku pagasts, 
  Jelgavas novads

  Psihologs 
  Dace Vaišļa 
  mob.tālr. (+371) 29191732
  Pieņem: Zirgu iela 47a(2.st.)


  Par informatīvo saturu atbild:
  „Sociālo pakalpojumu aģentūra”
  Elizabetes iela 31-5, Rīga LV – 1010
  Tālr.: (+371) 67324505, 
  Tālr.: (+371) 29244182  
  Fakss:  (+371)67324504


  Papildu informācija: