Lietderīga laika pavadīšanas telpas iekārtošana Ilūkstes 1.vsk.
ADRA Latvija 2012.gadā realizēja projektu “Skolas soma 2012”. Tā ietvaros, tika palīdzēts ne tikai konkrētiem trūcīgo ģimeņu bērniem vairākos Latvijas novados, bet arī realizēts cita veida projekts Ilūkstes 1.vsk. – Telpas izveide skolā, kur bērni varētu lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Skola rūpējās par remontu un personāla klātbūtni telpās projekta realizēšanas laikā, bet ADRA Latvija ziedoja līdzekļus attīstošo spēļu un citu aktīvo materiālu iegādei Telpas iekārtošanai. 

Šodien Telpa funkcionē un ir lietderīgs patvērums bērniem, kuri gaida savu autobusu pēc stundām, tā ir atvērta arī brīvlaikos skolas personāla uzraudzībā. 

Sadarbība ar Ilūkstes 1.vsk. turpinājās arī Ziemassvētku projekta projekta  “Bērni palīdz bērniem” ietvaros, par ko atbildēja viens no ADRA Latvija Padomes  locekļiem Alvils Šaripovs. Skolēni tika aicināti ziedot, un to aktivitāte, sarūpējot dāvanu saturu trūcīgajiem novada iedzīvotājiem, bija apsveicama un uzteicama – tika savāktas mantas, kuras knapi ietilpa vienā vieglajā automašīnā! 28.septembrī Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolā tika atklāta rotaļu telpa “Puķuzirnis”.
 
Fonds “ADRA” finansēja galda spēļu un sporta inventāra iegādi. Ar novada pašvaldības materiālu atbalstu skolas darbinieki veica telpas kosmētisko remontu. Pedagogi dāvināja grāmatas un citas lietas.  
Rotaļu telpas atklāšanā kopā ar skolēniem rotaļājās Puķuzirnis (sk. M.Rimoviča). Lai “Puķuzirnis” labi augtu, tas tika “paliets” – bira konfekšu lietutiņš.
Skolas direktore V.Šterna pastāstīja par ieguldīto darbu telpas iekārtošanā un pateicās par projekta “Puķuzirnis – atpūtas telpa sākumskolā” realizēšanu skolas padomes priekšsēdētājam Alvilam Šaripovam.
 A.Šaripovs novēlēja, lai sākumskolas skolēni, izauguši lieli, neaizmirstu savu skolu un gribētu nesavtīgi darīt labu citiem.