Taifūns Haiyan - jaunākie notikumi

ADRA uzsāk pirmās nepieciešamības pārtikas paku izdali Pašvaldību atlasītajām ievainojamāko iedzīvotāju kategorijām (mātes ar zīdaiņiem, grūtnieces, daudzbērnu ģimenes, slimi un ievainoti cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci un vientuļi cilvēki):
Tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem un izzinot viņu patiesās vajadzības:


Katastrofāla nepieciešamība pēc pajumtes:
Te kādreiz bija skola... Tikai Reģionā Nr.8 vien, 3720 skolas ir slēgtas postījumu dēļ, kas līdz šim izmitināja vairāk kā 1 milj. skolēnus:Vecie ļaudis ir vieni no ievainojamākajiem:Neskaitāmas ģimenes bez pajumtes un iztikas līdzekļiem:
Elektropārvades un sakaru līniju postījumi traucē sakarus skartajos reģionos: 
Zīdaiņi un vientuļie vecāki arī ir ADRA prioritāro palīdzības saņēmēju sarakstā: 
Šādi uzraksti un grupas sastopami daudzās vietās - uz ielām, uz ēku sienām, bērnu un pieaugušo grupās: