DARBĪBA LATVIJĀ


Nodibinājums „Fonds ADRA/Latvija” (ADRA Latvija) ir dibināts 1993.gadā, darbojies vairākos īstermiņa un ilgtermiņa projektos, - humanitārās palīdzības sūtījumi, zupas virtuves, dāvanas Ziemassvētkos un Lieldienās, iekārtu piegāde slimnīcām u.c.No 2011.gada novembra, ADRA Latvija ir Starptautiskās platformas attīstības sadarbībai LAPAS biedrs (www.lapas.lv).


ADRA Latvija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod tiesības ziedotājiem saņemt likumdošanā noteiktās nodokļu atlaides.