Izglītojošās vasaras nometnes bērniem “Nāc, dari, tu vari!”
Jau otro gadu, ADRA atbalsta izglītojošās vasaras nometnes bērniem, kuras organizē un pašaizliedzīgi vada Biedrība “Velte” Gaidas Malaņinas vadībā. Šogad kopumā nometnēs piedalījās 116 bērni vecumā no 5 – 12 gadiem (98 bērni no trūcīgām ģimenēm) no Rīgas un Kuldīgas, Saldus, Tukuma, Ventspils, Brocēnu novadiem, kā brīvprātīgie palīgi 3 pusaudži un 3 jaunieši kā skolotāju palīgi, 6 virtuves darbinieki un 7 skolotājas. ADRA palīdzēja ar daļēju finansiālu atbalstu nometnēm 1001 LVL apmērā, kā arī piesaistīja Zviedrijas nevalstisko organizāciju “Mana pirmā Bībele”, kura rūpējās par finansējumu garīgo grāmatu dāvinājumam nometnes dalībniekiem. Bērni saņēma E.V.Talbotas grāmatu “Pārsteidzošā mīlestība” un D.Bačelora “Bagātākais alu cilvēks”, Pusaudži un jaunieši E.Vaitas “Ceļš pie Kristus” un “Domas no svētību kalna”, skolotāji V.Veita “Patiesība nav nebūtiska”.Liecība no kāda dalībnieka mātes: “Man ir prieks par savu puiku, viņš kopš tās vasaras, kad nometne bija pļavā, ir izmainījies. Iepriekš,  kad viņu kaitināja, bija gatavs tūlīt kauties, lamāties, tagad kļuvis citādāks -  pacietīgāks, laipnāks, ja nāk dusmas – savaldās. Es zinu, ka lielā mērā jūs to esat panākuši. Ēriks arī dūšīgi lasa garīgas grāmatas.”

Nometnes vadītāja Gaida Malaņina raksta: “Šie ir bērni, kam vajag dot mīlestību īpaši neko nejautājot. Pienāks laiks – paši runās. Un daudz ir tas, ka viņi var sākt apzināties, ka viņus Kāds mīl, ka ir cilvēki, kam viņi nav vienaldzīgi, kas, kā paši saka, saprot, pieņem, atbalsta... Tas nostiprina viņu pārliecību, ka viņi ir tādi paši bērni kā citi, ne ar ko ne sliktāki. Un varbūt pat daudz labāki – grūtībās veidojas zelts!” 

Viena bērna dienas uzturēšanās izmaksas nometnē 2013.gadā sastādīja 5,74Ls jeb 8,17 Eur.

Paldies Gaidai, Lienītei, Miķelim, Kasparam un visiem, kas atbalstīja šīs nometnes!