KAS IR ADRA?


ADRA ir 1956.gadā dibināta kristīgā starptautiskās palīdzības organizācija, kura veicina attīstību un sniedz palīdzību neatkarīgi no cilvēku reliģiskās, politiskās, dzimuma, rasu vai etniskās piederības.


ATTĪSTĪBA - tā ietver sevī galvenokārt katra cilvēka tiesībām atbilstošu iespēju radīšanu, kas tiek realizēts t.s. jaunattīstības valstīs (Āfrika, Āzija, daļa no Tuviem Austrumiem u.c.), taču neizslēdzot arī citas valstis, kur šāda palīdzība nepieciešama. ADRA projekti orientēti uz to, lai izrautu cilvēkus no nolemtības posta. Piemēram, projektu ietvaros cilvēki tiek apmācīti apgūt kādu arodu un spēj paši izdzīvot pēc projekta beigām, līdz ar attīstības procesu palīdzot atkal nākamajiem.


PALĪDZĪBA – Pirmkārt, tā ir humanitārā palīdzība dažādās dabas katastrofās un stihijās cietušajiem. Piemēram, 2010.gada sākumā notikušās Haiti zemestrīces seku novēršanā, ADRA bija viena no vadošajām organizācijām, kura koordinēja un sniedza pirmo nepieciešamo palīdzību cilvēkiem. Tie bija gan pārtikas produkti, gan higiēnas preces, gan arī pajumte tiem, kuri to zaudējuši. Otrkārt, palīdzība ietver aizskarto elementāro cilvēka tiesību aizsardzību (piemēram, krīzes situācijā nonākuši bērni, sievietes, kuras cieš no vardarbības u.tml.).


ADRA darbība orientēta uz piecām jomām – Pārtikas drošība, Ekonomiskā attīstība, Primārā veselība, Palīdzība krīzes situācijās, Pamatizglītība.


ADRA kā starptautiska organizācija ir ieguvusi ANO, EDSO u.c. organizāciju un valstu atzītu pieredzi un uzticību gan attīstības projektu, gan arī palīdzības ietvaros.
Šobrīd ADRA ir nevalstisko organizāciju vispasaules tīkls ar birojiem vairāk kā 130 pasaules valstīs. Pēc statistikas, ADRA organizācija kopumā gadā sniedz palīdzību vairāk kā 25 miljoniem cilvēku.

This text will be replaced with video